Luizencontrole
De laatste luizencontrole na de Herfstvakantie heeft niet plaats kunnen vinden omdat er maar één ouder was om de controle uit te voeren. De controle kan dan niet plaatsvinden! Daarom een herhaalde oproep voor ouders die kunnen helpen met de controle.
De controle is 5 keer per schooljaar, op de woensdagochtend, na iedere schoolvakantie.