Nieuwe wet op de privacy
Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy in gegaan. Dit heeft een aantal gevolgen voor de gang van zaken op school.
Wij willen iedereen er op attenderen dat er secuur met  gegevens en bestanden om gegaan moet worden.

Tevens willen we iedereen er op attenderen dat foto’s die op school gemaakt worden van kinderen niet op sociale media gebruikt mogen worden.

Verdere informatie staat onder het kopje: Privacy op de website