Goede doelenactie
De brief over het goede doel krijgen alle leerlingen ook op papier mee voor de vakantie. Als u hier toestemming voor geeft, mogen de kinderen in de vakantie lege flessen ophalen voor ons goede doel van dit jaar: "B’l’eide". Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de brief. De flessen mogen na de vakantie ingeleverd worden op school. Wij houden dan bij welke groep dit jaar de hoogste opbrengst heeft!