KitsOonlie

Integratie peuterspeelzaal in dagopvang Kits Oonlie

 

 

Al enige jaren wordt er gewerkt aan een harmonisatie tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Regels worden zoveel mogelijk gelijk getrokken en de subsidierelatie tussen gemeenten en peuterspeelzalen gaat drastisch veranderen. Voor zowel de peuterspeelzalen als de kinderopvang ontstaan door deze harmonisatie kansen. Lees verder