Welkom
De kinderredactie komt, o.l.v. Hans vd Lee, iedere week bij elkaar. Zij verzorgen krantenartikelen in de Wijkkrant.
De namen: Naomi, Margo, Thijmen en Sean-Owen.