Aanmelding en plaatsing in VO
Aanmelding en plaatsing in het VO
Met de gezamenlijke besturen voor Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) is er de afgelopen periode gewerkt aan het opstellen van een brochure die de weg naar de aanmelding en vervolgens naar de plaatsing in het VO ondersteunt. In deze brochure staan alle afspraken opgenomen die er, ten aanzien van de verwijzing van leerlingen van groep 8 naar het VO, gezamenlijk zijn gemaakt.
Deze brochure  geeft ook duidelijkheid voor ouders ten aanzien van de aanmelding en plaatsing in het VO.
verwijzingstraject VO van Ronduit