Sport en cultuur voor ieder kind

Sport en cultuur voor ieder kind

Sport en Cultuur voor ieder kind

Is het voor u lastig om de contributie van een sport- of cultuurvereniging voor uw kind te betalen? Het Jeugdsport- en Cultuurfonds Alkmaar kan de kosten vergoeden. Want in Alkmaar moet ieder kind kunnen meedoen met sport en cultuur!

Voor wie is het Jeugdsport- en Cultuurfonds
Voor kinderen uit Alkmaar van 4 t/m 17 jaar waarvan de ouders een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm ontvangen, of andere financiële moeilijkheden hebben.

Indienen van een aanvraag
Een aanvraag kan worden ingediend door een intermediair. Dit is iemand die op een professionele wijze betrokken is bij kinderen en jongeren, zoals bijvoorbeeld de leerkracht. Ouders, kinderen en verenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen.

Wat kan er bijgedragen worden
Het Jeugdsport- en Cultuurfonds kan bijdragen in de contributie, kleding en andere attributen.

Kijk voor meer informatie op www.sportencultuurvooriederkind.nl en voor vragen kunt u contact opnemen met:

Margriet Hoekstra: intermediair namens Liereland, voor vragen kunt u bij haar terecht.

Promotie Alkmaar

Larissa Terlaak of Miriam Dekker

(072) 511 22 54

larissa@alkmaarprachtstad.nl of miriam@alkmaarprachtstad.nl