Passend Onderwijs

informatie passend onderwijs

hier vindt u informatie over passend onderwijs.

Passend Onderwijs op Liereland

In dit AVS OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel® (AVS-OZOP®) wordt een beeld gegeven van de voorzieningen die de school heeft als het gaat om het bieden van Passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het AVS-OZOP® wordt opgesteld vanuit eigen gegevens en aangevuld met gegevens van de studiedag ` Kind op de Gang®’ .

 

Uit dit profiel blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die het samenwerkingsverband is vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met extra ondersteuning het team een aanpak heeft en voor welke onderwijsbehoeften het team niet competent is en de school als organisatie niet is toegerust.

 

Op basis van dit schoolondersteuningsprofiel kan de schooldirectie een goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg.

 

Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband kunnen op basis van alle schoolondersteuningsprofielen beleid ontwikkelen om te voldoen aan de zorgplicht voor het bieden van Passend onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen vormen verder een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de zorgtoewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren van een goede match tussen leerling en de school van plaatsing in de regio (ondersteuningsplan).

Complete plan