Een nieuwe behandellocatie: basisschool Liereland
Een nieuwe behandellocatie: basisschool Liereland
Al ruim 25 jaar onderzoekt en behandelt het RID dagelijks dyslexie bij kinderen en volwassenen in heel Nederland. We zijn onder meer gevestigd in Alkmaar. Eind 2014 zijn we een nieuwe weg ingeslagen door de zorg dichter bij de kinderen te brengen. In de afgelopen twee jaar hebben we onze behandellocaties uitgebreid naar verschillende scholen in onder andere Heiloo, Castricum, Egmond aan Zee en Assendelft. Binnenkort zullen wij basisschool  Liereland in Alkmaar aan onze behandellocaties kunnen toevoegen!
 
Vanaf januari 2017 zal één van onze psychologen/orthopedagogen wekelijks op dinsdag op school aanwezig zijn om de dyslexiebehandelingen uit te voeren. Voor kinderen van basisscholen Liereland en De Cilinder en kinderen die daar vlak bij wonen betekent dit zorg dichter bij huis met minder reistijd van en naar het RID. Met deze opzet is er tevens meer ruimte voor overleg en het vragen van advies. Ouders, IB-er, leerkracht èn behandelaar kunnen hierdoor de zorg voor het kind nog beter op elkaar afstemmen.
 
Het dyslexieonderzoek (meestal 2 dagdelen) zal plaatsvinden bij het RID in Alkmaar (niet op school). Wanneer uit het onderzoekt blijkt dat er sprake is van dyslexie, kan de behandeling op school gestart worden. Ook kinderen van andere (omliggende) scholen in Alkmaar kunnen op deze locatie behandeld worden. Bij de start van de behandeling zal er een gesprek plaatsvinden met ouders en kind op de behandellocatie. Tijdens dit gesprek zal een duidelijk plan van aanpak worden opgesteld, waarna school geïnformeerd zal worden over het behandeltraject en de eventuele bijzonderheden betreffende het kind. Door de behandeling op school te laten plaatsvinden blijven de lijnen met school kort en mist het kind zo min mogelijk van de lesuren: een win-win situatie dus!
 
Naast dyslexiezorg heeft het RID ook nog andere specialismen. Zo kunt u bij ons ook terecht voor onderzoek naar en behandeling van dyscalculie (ernstige rekenproblemen), intelligentie onderzoek en cursussen (o.a. cursus basisspelling, cursus werkwoordspelling, etc.). Voor het inwinnen van advies of het stellen van vragen bent u te allen tijde welkom om binnen te lopen of u kunt een kijkje nemen op www.rid.nl.