Medezeggenschap leerlingen hoog in het vaandel bij Liereland Medezeggenschap leerlingen hoog in het vaandel bij Liereland 
Een aantal kinderen uit de leerlingenraad van Daltonschool Liereland stoorde zich aan het grote aantal plassen op het schoolplein als het had geregend. Zo konden ze niet gelijk buiten spelen als het weer droog was in de pauze. Ze wisten ook waardoor de plassen werden veroorzaakt: de vele kuilen in de tegels, waardoor de putten te hoog lagen. Dat moest opgelost worden door de gemeente. Maandag vergadering, dinsdag doorgegeven aan de directeur van de school, Margriet Hoekstra, woensdag belden de stratenmakers op en donderdag half 8 waren ze aan het werk op het schoolplein! Chapeau voor de Leerlingenraad, Margriet én de gemeente. 
Liereland heeft al vele jaren een Leerlingenraad. Passend bij het Daltononderwijs, waarin zelfstandigheid, samenwerking en medeverantwoordelijkheid leidraad zijn. En De Vreedzame School die kinderen wil opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap; initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Onder begeleiding van enkele ouders van de Ouderraad vergadert de Leerlingenraad ongeveer vijfmaal per jaar. Uit iedere groep (1 t/m 8) hebben twee afgevaardigden zitting in de raad, die werkt met een eigen voorzitter, penningmeester en secretaris. De agendapunten brengen de kinderen zelf in en bedenken ze in de groepen. Ze bespreken ideeën uit de groepen en (mede)organiseren diverse activiteiten, waaronder de jaarlijkse schooldisco. 
En dat het werkt blijkt wel uit de opmerking van een kind tegen zijn klasgenootje op het schoolplein tijdens het herbestraten: “Kijk, dat heb ik geregeld in de vergadering”. Een mooiere uiting van de principes van het Daltononderwijs en De Vreedzame School is bijna niet denkbaar.