Logopedie "zeg het maar" in Liereland
 
 
 
 
 
Wij zijn Ann Verheij en Marijke Bosch, logopedisten van de Praktijk voor Logopedie ZEG HET MAAR, aan de Zonneweid 8b, 1831 BX in Koedijk. Onze praktijk ZEG HET MAAR wordt als laagdrempelig, gezellig en deskundig beoordeeld. Ann is in 1982 afgestudeerd aan de opleiding voor Logopedie en Akoepedie in Amsterdam. In 1984 heeft zij zich als zelfstandig logopedist gevestigd, eerst in Haarlem en vanaf 1991 in de wijk Daalmeer in Alkmaar. Naast haar werk in de praktijk heeft zij vele jaren gewerkt op diverse scholen, zowel in het reguliere als in het speciale onderwijs. Ann is een allround logopedist met voorkeur voor behandelingen op het gebied van stem en spraak- en taalontwikkeling. Ook kunnen patiënten met lees- en spellingsproblemen bij haar terecht.
Marijke is in 2003 afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Zij kon direct aan het werk als logopedist binnen het cluster 4 onderwijs. Dit is een school voor kinderen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Eind 2008 heeft zij enige maanden waargenomen als logopedist op de Burgemeester de Wildeschool. Dit is een school voor kinderen met ernstige spraak- taalmoeilijkheden. In januari 2010 is zij begonnen als praktijkeigenaar. Ook zij is een allround logopedist en heeft veel ervaring in het werken met kinderen met een stoornis binnen het autisme spectrum.
In het nieuwe schooljaar 2017 zullen wij een dependance openen binnen OBS Liereland. Dan kunnen kinderen van OBS Liereland, de Cilinder (IKC Daalmeer) en mensen woonzaam in de omgeving logopedische zorg krijgen binnen het gebouw van Liereland. Op deze manier verkleinen we de reisafstand voor onze patiënten en kunnen we nog nauwer samenwerken met de medewerkers op school. Marijke zal op dinsdagochtend aanwezig zijn, Ann op de donderdagochtend, indien nodig zullen de uren uitgebreid worden.
Het is de bedoeling dat één van de ouders/ verzorgers bij de logopedische behandeling aanwezig is. Als één van deze dagen u niet schikt, kunt u eventueel ook in onze praktijk in Koedijk terecht. In beide gevallen zal de behandeling vergoed worden door de zorgverzekeraar.
Als u denkt dat uw kind logopedie nodig heeft, dan kunt u bij de leerkracht een aanmeldingsformulier krijgen. Als u dit invult en op school inlevert, dan zullen wij contact met u opnemen om een afspraak te maken. Wij vragen u dan een verwijsbrief van de verwijzer/ arts mee te nemen naar de eerste afspraak. Als u twijfelt over de spraak-/ taalontwikkeling van uw kind, dan is er ook de mogelijkheid om een eenmalig onderzoek door ons af te laten nemen.
Wij kijken uit naar de samenwerking met het IKC en hopen u een keer te kunnen ontmoeten.
 Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u ons bereiken op 072-5640050 (Ann) of 072-5619791 (Marijke). Neemt u ook eens een kijkje op onze website www.logopedie-daalmeerkoedijk.nl