Ouderraad 2018 - 2019
Ouderraad 2018 - 2019
De Ouderraad (OR)
Veel activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd door of in samenwerking met de Ouderraad(OR). De OR komt eens in de zes weken op een maandagavond bij elkaar: 
17 sept 5 nov 10 dec 4 feb 18 mrt 13 mei 21 juni
De meeste activiteiten bestaan rondom een evenement, zoals een sponsorloop of Sinterklaasfeest. Om dat overzichtelijk te houden, zijn ze opgesplitst in commissies die elk jaar onderling verdeeld worden.
Wie zitten er in de Ouderraad?
De OR bestaat momenteel uit 11 ouders en 2 leerkrachten. Dit schooljaar zijn dat juf Linda G en Lideke. De OR-leden zijn ouders die ergens de tijd vinden en graag betrokken willen zijn bij de schoolactiviteiten van hun kind(eren). 
We zijn altijd op zoek naar meer ouders om het team te versterken!
Hulpouders
De hulp van ouders bij het organiseren en/ of begeleiden van activiteiten is erg belangrijk. Zonder uw hulp is het mogelijk dat activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. En indien een klassenouder gewenst is, benadert een leerkracht een ouder hier zelf voor.
Wat doet de ouderraad?
We zijn een luisterend oor en aanspreekpunt voor ouders. Daarbij behoren de volgende taken tot de OR:
  • het mede-organiseren van de algemene ouderavond, fancy fair/sponsorloop, feesten i.s.m. het team;
  • het innen van de ouderbijdrage en het beheer van de gelden;
  • het innen van de schoolreisgelden en de organisatie;
  • het begeleiden van de leerlingenraad;
  • het verlenen van hand- en spandiensten in de groepen.
Ouderbijdrage
Naast het reguliere onderwijsprogramma worden in samenwerking met de Ouderraad extra activiteiten georganiseerd zoals Sint, Kerst, sportdag, luizen preventie, ontbijten op school, verkeer, goede doel, natuur-/cultuuruitje, kleuterfeest, schoolreisjes en het kamp. Voor deze extra activiteiten ontvangt onze school geen overheidsbijdrage. Onze ervaring is echter dat deze extra activiteiten onmisbaar zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Om deze activiteiten aan te kunnen bieden vragen wij een ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld tijdens de ouderavond aan het begin van het schooljaar.
De jaarrekening van afgelopen schooljaar kunt u na de ouderavond, hierterug lezen.
Contact
Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen met de OR. U kunt de OR-leden aanspreken in en rond de school, of bijvoorbeeld een briefje doen in ons postvakje in de lerarenkamer tegenover de aula. Ideeën voor activiteiten zijn namelijk ook altijd welkom! Verder kunt u contact opnemen per e-mail: or.liereland@gmail.com
We gaan weer mooie momenten creëren voor onze kinderen!

Wilt u lid worden van de OR? Kijk naar het filmpje en meldt u  aan: or.liereland@gmail.com