Schooltijden
Schooltijden
Schooltijden groepen 1 t/m 8:
continurooster    
Maandag 8.30 - 14.00  
Dinsdag 8.30 - 14.00  
Woensdag 8.30 - 14.00  
Donderdag 8.30 - 14.00  
Vrijdag 8.30 - 14.00  
De schooldeuren gaan op 8.25u open. De leerlingen kunnen dan -eventueel begeleid door hun ouder(s)/verzorger(s)- naar hun klassen worden gebracht. Om 8.30 u. gaat de bel als startsein van de lesactiviteiten. Mocht uw kind om de een of andere reden afwezig zijn, dan heeft u de wettelijke plicht de school daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. (In het kader van de leerplichtwet.) U kunt dat telefonisch (graag voor schooltijd) of schriftelijk (Email) doen.