Schooltijden
Schooltijden
Schooltijden groepen 1 t/m 8:
  's morgens 's middags
Maandag 8.45 tot 12.15 uur 13.30 tot 15.30 uur
Dinsdag 8.45 tot 12.15 uur 13.30 tot 15.30 uur
Woensdag 8.45 tot 12.30 uur vrij
Donderdag 8.45 tot 12.15 uur 13.30 tot 15.30 uur
Vrijdag 8.45 tot 12.15 uur 13.30 tot 15.30 uur
De schooldeuren gaan op 8.35u open. De leerlingen kunnen dan -eventueel begeleid door hun ouder(s)/verzorger(s)- naar hun klassen worden gebracht. Om 8.45u gaat de bel als startsein van de lesactiviteiten. Mocht uw kind om de een of andere reden afwezig zijn, dan heeft u de wettelijke plicht de school daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. (In het kader van de leerplichtwet.) U kunt dat telefonisch (graag voor schooltijd) of schriftelijk (Email) doen.