Notulen
notulen MR 13-02-2018
notulen MR 15-02-17
notulen MR 3-11-16
notulen MR
 14-9-2016

Medezeggenschapsraad (MR) De MR bestaat uit tien leden. Vijf leden komen uit het team (leerkrachten), vijf leden komen uit de oudergeleding. De MR is samengesteld uit teamleden en ouders van De Cilinder en Liereland. Waarom een MR? Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld het vaststellen van een schoolplan of de groepsindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering in de organisatie en huisvesting. De aanwezige protocollen zijn i.o.m. de MR opgesteld. Samenstelling Medezeggenschapsraad Voorzitter : Marcel Rohde Secretaris : Thea Knop Penningmeester : Marion van der Kooi

Notulen MR
Op de prikborden en op de website van
 Liereland kunt u de goedgekeurde notulen vinden van onze vergaderingen. Wilt u contact opnemen met de MR:
mr.lierelandcilinder@gmail.com


leden van de MR 2015 - 2016